Josef Šrámek


 Paměti z první světové války 1914 - 1917 Josefa Šrámka z Ústí nad Labem
 Memories  of World War I 1914-1917
by Josef Sramek from Usti nad Labem
 Erinnerungen aus dem ersten Weltkrieg 1914 bis 1917.
Von Josef Šrámek aus Aussig an der Elbe
Můj děda Josef Šrámek trpěl v 1. světové válce. Na rozdíl od mnoha jiných po sobě nechal deník, Na rozdíl od mnoha jiných po sobě nechal důkladný deník, který nás může hodně naučit, čeho všeho jsme my lidi jako kolektiv schopni. 
Tady je.
My grandfather Josef Šrámek has suffered in World War I. He has left a detailed diary which can teach us what we -as people- are capable of.
The diary is here:
 
 Nyní k dispozici volně na WikiNow published on Wiki:
Unfortunately the German wiki deleted this diary.
Shame on them
 Nebo si kupte českou knihu na Amazonu Or buy the English book at Amazon 
 

Plný text deníku najdete v následujících souborech: 

Feel free to use the following files which include the full text of the diary:
 

Subpages (1): /sramek/index_cz.htm
ċ
Denik_zajatce_Sramek_CZ_v30e.epub
(689k)
Tomas Svoboda,
Jul 28, 2014, 1:45 AM
Ċ
Tomas Svoboda,
Jul 28, 2014, 1:55 AM
ċ
Diary_Prisoner_WW1_Sramek_Eng_v42d.epub
(539k)
Tomas Svoboda,
Jul 28, 2014, 1:47 AM
Ċ
Tomas Svoboda,
Jul 28, 2014, 1:47 AM
ĉ
Tomas Svoboda,
Mar 21, 2019, 7:51 AM
Comments