multilingual‎ > ‎

Consulting / Konzultační činnost

I offer consulting services in the following fields:

Digitisation
Having lead projects with a budget up to 10 MEur I can offer knowledge and experience in:
 • Feasibility studies
 • Design of systems & processes
 • Inspections, appraisals, external opinions
 • Participation in project boards
Space & Astronautics
 • Strategic analyses
 • Appraisals, external opinions
 • Systems design
Nabízím konzultační služby v následujících oblastech:

Digitalizace
Mám zkušenosti s vedením projektů až do rozpočtu 300 MCzk a mohu nabídnout:
 • Studie proveditelnosti
 • Návrh systémů a procesů
 • Inspekce, posudky, oponentury
 • Účast v orgánech projektů
Kosmonautika
 • Strategické analýzy
 • Oponentury a posudky
 • Návrh systémů
Comments