česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Sviňárny do nebe volající

posted Oct 16, 2013, 10:31 AM by Tomas Svoboda   [ updated Sep 2, 2015, 12:09 PM ]
V Bibli se občas najdou zajímavé nadčasové aktuality.
Kamarád VE ve své přednášce před časem upozornil na zvláštní kategorii sviňáren*, které jsou v Bibli na několika místech popsány jako “hříchy do nebe volající (o pomstu)”
Jejich seznam je:
  • Vražda (Genesis 4:1-16)
  • Útlak chudých a slabých (Exodus 22:20–23.) - biblickou terminologií útlak „vdov a sirotků“
  • Odpírání spravedlivé mzdy dělníkům (Deut 24:14–15)
  • "Sodomský hřích“ (Genesis 19:5)  - hrubá nepohostinnost nebo útlak vůči cizincům, přistěhovalcům**
Úžasné mi připadá, že 3 z těchto hříchů souvisí se sociální (ne)spravedlností. Přeloženo do dnešních obecných pojmů: Neotřesnější lidské chování je takové, kdy silný okrádá nebo utlačuje slabého.
Příklady nemusíme hledat daleko – rozkrádání přes projekty na MPSV a odpovídající krácení sociálních dávek mi sem velmi dobře pasuje.
Nápadnou souvislost bychom našli i u rozpočtové krize v USA, kde mnozí potřební nedostávají co by měli, protože mocní se kvůli svým zájmům neumí dohodnout.


*Výraz „sviňárna“ podle mých informací vnesl do teologie Tomáš Holub, tehdy vojenský kaplan, když hledal jak chlapákům ze speciálních jednotek přiblížit pojem „hřích“.

**Toto vysvětlení od kamaráda VE mi dává lepší smysl, než tradiční katolická interpretace, kde se jedná o sexuální zvrhlost.
Comments