česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Psací stroj nebo počítač ?

posted May 26, 2015, 6:05 AM by Tomas Svoboda   [ updated May 30, 2015, 1:04 PM ]

V jednom temném zákoutí na jednom starém disku jsem našel zálohy dokumentů od roku 1990 . Tak například tento článek určený do nějakého časopisu:Psací stroj nebo počítač ?

Pro začínajícího uživatele (zvyklého obvykle na psací stroj) přináší přechod na počítač zpočátku řadu komplikací, po

jejichž překonání teprve vychutnává výhody a nové možnosti. Komplikace bývají zpravidla tyto:
 1. Klávesnice počítače obsahuje klávesy, jejichž význam není na první pohled zřejmý. V našich (českých) podmínkách často popisy kláves nesouhlasí s jejich významem.
 2. Ovládání počítače s textovým editorem je podstatně složitější než u psacího stroje. K jeho zvládnutí bývá nutné studovat příručku, na což uživatel nemusí být zvyklý.
 3. Existence viditelného textu na obrazovce ještě neznamená, že text je trvale zaznamenán (na disk).
 4. Text, který odroluje mimo obrazovku není vidět, což vyvolává dojem, že se ztratil.
 5. Cesta k vytištění textu na papír může být složitá díky technickým zlomyslnostem v připojení tiskárny.
 6. Text na obrazovce ne vždy odpovídá výslednému textu na papíru.
 7. Příručka i textový editor používá nepochopitelné výrazy související s operačním systémem (např. název souboru, adresář apod.)
 8. Editor nabízí velké množství funkcí, kterým začínající uživatel nerozumí.

Jako důsledek všech předcházejících bodů se uživatel může cítit deprimován, podléhat pocitu vlastní méněcennosti, což v některých případech vede k tomu, že přestane používat počítač navždy. Je proto důležité si uvědomovat, že každý začátečník si ve styku s počítačem připadá jako blbec.

Naproti tomu hned ze začátku je příjemná (ne pro profesionální písařky) menší potřebná síla úhozu na klávesy a dále skutečnost, že zakončování řádek při psaní se děje automaticky. K těmto výhodám se brzy přidají další:

 1. Snadné pozdější zásahy do hotového textu - opravy chyb apod.
 2. Rychlé vytištění textu po úpravě bez nutnosti opakovaného opisování.
 3. Vytváření standardních textů ze společného základu.
 4. Možnosti volby textových atributů, jako je tučné písmo, kurzíva, velikost, podtržení apod.
 5. Komfortní funkce pro práci s hotovými texty, jako vyhledávání, blokové operace, makra apod.
Comments