česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Proč se nestanu ředitelem Národní knihovny:

posted May 1, 2015, 2:41 PM by Tomas Svoboda   [ updated Dec 17, 2020, 11:55 PM ]
--- z roku 2015 ---
V současné době rychlého střídání ředitelů dostávám otázku, proč ne já. Tady se pokusím dát odpověď, která mé proponenty zajisté odradí :-)  
Kdybych se stal generálním ředitelem NK, musel bych udělat následující:
  • Opětovně rozdělit sekci "Knihovní fondy a služby" na "Papírové fondy" a "Služby", protože jejich spojení nemá věcné důvody. 
  • "Digitální fondy" povýšit na úroveň sekce a začít s nimi pracovat jako s podstatnou složkou pro budoucnost 
  • Provést důkladný informační audit (jak se pracuje s informacemi a záznamy) a založit na něm postupnou obměnu všech systémů v řádu 5 roků.  
  • Pokračovat v digitalizaci; na to je potřeba 40 mio Kč ročně. 
  • Zdigitalizovaný materiál důsledně publikovat jako OpenData 
  • Dlouhodobé digitální úložiště (LTP) důsledně povýšit na celorezortní, kterým mělo od začátku být 
  • Obnovit personalistiku; manažery na 2 nejvyšších úrovních podrobit osobnostním testům a případně vyměnit. 
  • Začít kriticky uvažovat, jestli opravdu má smysl ukládat všechny knihy z povinného výtisku,  
Knihovna je katastroficky podfinancovaná - nedovedu si představit, kdo by si ji v tomto stavu vzal na zodpovědnost. Nutné je podstatné navýšení rozpočtu, nebo omezení výkonů. 

Comments