česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Jak zvolit slušného prezidenta

posted Oct 17, 2019, 2:56 AM by Tomas Svoboda   [ updated Nov 9, 2019, 2:36 PM ]
Promiňte mi, že budu velkým klukům mluvit do velké politiky, ale tohle je  proBoha důležité! 
Demokratické strany mají bohatou tradici rozhádanosti, díky které nakonec zvítězí nejhorší protidemokratický kandidát. Co potřebujeme, je disciplinovaný proces, který na vrchol vynese dobrého (ne nutně  nejlepšího, ale solidního):
Můj skromný návrh robustního chybámvzdorného postupu:

1. Je sestaven seznam možných prezidentských kandidátů. Podkladem jsou výsledky v předchozích prezidentských volbách a návrhy stran.

2. V jedné místnosti se shromáždí
 - vážní demokratičtí kandidáti na prezidenta
 - předsedové demokratických stran
 - nestranní poradci/arbitři společně vybraní
(Skvělé by bylo, kdyby k jednotlivým kandidátům byly připraveny objektivní analýzy.)

3. Všichni zúčastnění konsensuálně potvrdí, že každý z přítomných kandidátů by byl dobrým prezidentem a písemně se zaváží podporovat toho, kdo vzejde z následné volby. To znamená m.j., že většina potenciálních kandidátů nebude kandidovat.
(Pokud by na některém kandidátovi nebyla shoda, tak opustí skupinu, nebo zůstane jako poradce.)

4. Přítomní si zvolí volební mechanismus, písemně si potvrdí souhlas a závazek respektovat výsledek.

5. Je zvolen společný kandidát a první a druhý náhradník. Přítomní písemně potvrdí svůj souhlas s výsledkem volby. 
...
6. Zvolený společný kandidát a jeho 2 náhradníci se formálně zaregistrují jako kandidáti do kampaně v prezidentských volbách. Pouze společný kandidát vede aktivní kampaň.

7. Společný kandidát zvítězí.

Je to tak složité? Stojí to za dalších 5 roků se slušným prezidentem?
Comments