česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Jak zvolit slušného prezidenta

posted Oct 17, 2019, 2:56 AM by Tomas Svoboda   [ updated Nov 22, 2019, 1:08 AM ]
Promiňte mi, že budu velkým klukům mluvit do velké politiky, ale tohle je  proBoha důležité! 
Demokratické strany mají bohatou tradici rozhádanosti, díky které nakonec zvítězí nejhorší protidemokratický kandidát. Co potřebujeme, je disciplinovaný proces, který na vrchol vynese dobrého (ne nutně  nejlepšího, ale solidního) kandidáta:

Můj skromný návrh robustního chybámvzdorného postupu:

1. Je sestaven seznam možných prezidentských kandidátů. Podkladem jsou výsledky v předchozích prezidentských volbách a návrhy stran.

2. V jedné místnosti se shromáždí
 - vážní demokratičtí kandidáti na prezidenta
Upřesnění: Skvělé by bylo, kdyby k jednotlivým kandidátům byly připraveny objektivní analýzy. Jistěže každý kandidát bude propagovat své silné stránky. Nestranné posouzení  moudrými nezaujatými odborníky na sociologii, psychologii nebo PR může přispět k lepšímu poznání jejich možností a limitů - i pro kandidáty samotné.
 - předsedové demokratických stran
 - nestranní poradci/arbitři vybraní společným konsensem účastníků 
Vysvětlení: Při tomto náročném vyjednávání potřebujeme vytvořit atmosféru klidného uvažování o společném prospěchu. K tomu může posloužit přítomnost lidí nadaných určitou moudrostí, aby přiváděli pozornost od emocí k racionalitě a k vyššímu zájmu od individuálních a stranických zájmů.

3. Všichni zúčastnění konsensuálně potvrdí, že každý z přítomných kandidátů by byl dobrým prezidentem a písemně se zaváží podporovat toho, kdo vzejde z následné volby. To znamená m.j., že většina potenciálních kandidátů nebude kandidovat.
(Pokud by na některém kandidátovi nebyla shoda, tak opustí skupinu, nebo zůstane jako poradce.)

4. Přítomní si zvolí volební mechanismus, písemně si potvrdí souhlas a závazek respektovat výsledek. 
Vysvětlení: Volební mechanismus může, ale nemusí reflektovat rozdílné síly účastníků. Triviálním příkladem je "jeden člověk, jeden hlas".
Netriviální příklad: Každý hlas má takovou váhu, jakou mu přisoudil aktuální průzkum vykonaný ad hoc důvěryhodnou výzkumnou agenturou. Konkrétně by se v takovém průzkumu srovnávaly preference ("Marek Hilšer", "obecný kandidát ODS", "Pavel Fischer"...)

5. Je zvolen společný kandidát a první a druhý náhradník. Přítomní písemně potvrdí svůj souhlas s výsledkem volby. 
Upřesnění: Vážnost a závaznost okamžiku by bylo vhodné zdůraznit nějakým kreativním způsobem - nejde o ledajaký podpis.
...
6. Zvolený společný kandidát a jeho 2 náhradníci se formálně zaregistrují jako kandidáti do kampaně v prezidentských volbách. Pouze společný kandidát vede aktivní kampaň.

7. Společný kandidát zvítězí.

Je to tak složité? Stojí to za dalších 5 roků se slušným prezidentem?
Comments