česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Parte pro 21. století: Jak na to

posted Feb 11, 2020, 12:22 AM by Tomas Svoboda   [ updated Feb 11, 2020, 8:38 AM ]
V našem regionu je tradicí, že úmrtí člověka se ohlašuje tiskovým listem nízkého nákladu, úhledně upraveným
s profesionálním vzhledem a obecně přijatelným textem pro každého adresáta. (Pomineme balkánské zvyklosti, kde parte je předtištěný formulář, do kterého se proměnné ručně vpisují.)
Zhruba do konce 20. století to bylo jednoduché: Tiskařské stroje ovládali výhradně lidé, kteří znali a respektovali pravidla typografie, gramatiky, etikety a úpravy tiskovin. Pozůstalým dodali produkt víceméně standardní, často s odpovídající obálkou pro rozesílání.
Ale pak se všechno změnilo:
 • Laserové a tryskové tiskárny dodaly solidní tiskařskou schopnost do každé kanceláře a domácnosti, a to i lidem, kteří s touto schopností neumí zacházet (a často nevědí, že neumí - viz Dunningův–Krugerův efekt ).
 • Rozesílání se - místo dříve monopolní papírové pošty - často děje prostřednictvím e-mailu a sociálních sítí. (Často už ani neznáme papíro-poštovní adresy našich kontaktů.)
Jak to nedělat:
Nejhorší případ, se kterým jsem se setkal, je ten, kdy pozůstalí rozeslali e-mailem parte jako přílohu v podobě Wordového souboru (.DOC) s obvyklými ozdobami včetně fotky, citátu, křížku, zkrátka pokusů o grafickou úpravu. Přitom ale zapomněli, že Word zobrazí dokument u každého uživatele jinak: 
 • Dokument s sebou nenese použitá písma, takže to, co "grafik" do svého "designu" vložil, se u čtenáře nahradí jinými písmy, které jsou náhodou přítomny na čtenářově počítači. 
 • Společně s písmy se změní i rozměry a proporce, takže například text přeteče na druhou stránku, což je u parte úplně mimo. 
 • Posílání formou přílohy  e-mailu také není úplně ideální, protože mnozí adresáti si přílohu neotevřou - to vyžaduje další "klik", který není samozřejmý.

Standardní řešení:
Rozešleme soubor PDF, který nám připravil pohřební ústav.
Není to vždy typografická špička, ale nejhorší chyby už si vyzkoušeli na někom jiném.

Minimalistický postup:
Pokud si nevíte rady, nechcete se tím zdržovat, pohřební ústav vám nenabídl lepší možnost atd:
Napište prosté oznámení důstojným textem do těla e-mailu. S fotkou nebo bez ní, bez grafických ozdob. Podobně napište zprávu na Facebook atp.
Nebojte se osobního vyjádření - je to vaše sdělení pro vaše kontakty, ne veřejná vyhláška.

Solidní řešení digitálního kreativce:
Když si troufnete vytvořit zdobné parte (ať už ve Wordu, nebo jiném programu - já bych použil CorelDraw), v každém případě ho vyexportujte jako PDF (pokud možno PDF/A - archivní které s sebou nese i použitá písma) a jedině PDF rozesílejte.
PDF vám zajistí, že u čtenáře bude parte vypadat stejně jako u vás.


Co by se dalo udělat víc:
Považoval bych za vkusné do parte vložit odkaz(y) na další informace o zemřelém. Ale pozor - musí se to udělat velmi decentně, abychom nenarušili důstojnost situace a dokumentu.
Odkaz může mít podobu 
 • adresy URL vedoucí na webovou stránku (pokud možno krátké/zkrácené pro případ ručního opisování)
  • cílem odkazu může být elektronická pamětní kniha určená ke vpisování vzkazů zemřelému/pozůstalým
  • v případě, že zemřelý byl nějak důležitý, velmi důstojné by bylo odkázat na jeho životopis na Wikipedii 
  • také odkaz na online rodokmen (např. Rodovid.org) může být velmi relevantní
 • stejný odkaz lze zobrazit i pomocí optického kódu QR 

P.S.:
Obrázek sloužící jako ilustrace této stránky je skutečná ukázka ze skutečného pohřebního ústavu - jeho obsah ani úpravu jsem neovlivnil. Vinen jsem pouze tím, že jsem ho vybral jako ilustraci.

Comments