česky‎ > ‎český blog‎ > ‎

Proč Elon Musk umře jako nejmocnější člověk v celém vesmíru

posted May 29, 2020, 6:41 AM by Tomas Svoboda   [ updated May 29, 2020, 6:49 AM ]

Publikováno v Deníku N 2020-03-11  

Vynálezce, podnikatel a vizionář Elon Musk říká, že chce umřít na Marsu (ale ne při přistání, dodává). Tomu plánu přizpůsobuje hodně ze svého úsilí. Nevím, kde umře, ale mám silné podezření, že tou dobou bude nejmocnějším člověkem na Zemi a v jejím okolí.

Proč?

Doba je těhotná revolucí (jak říkávali komunisti) a ta revoluce spočívá v tom, že začneme jako lidstvo masivně využívat kosmický prostor. Tak masivně, že kosmické aktivity budou představovat jednotky a desítky procent naší celkové ekonomiky.

Jak se to stane?

Nejméně ve třech oblastech (o nichž víme; o bezpočtu dalších ještě nemáme tušení) jsou lidské aktivity v kosmu připraveny razantně zasáhnout do pozemské ekonomiky. Ty tři, které známe, jsou:

  • telekomunikace,
  • dobývání surovin, zejména těch cenných,
  • energetika.

Klíčem ke všemu tomu bohatství je schůdná a levná doprava do kosmu a zpátky. V této oblasti je Elon Musk a jeho firma SpaceX na světové špičce s náskokem zhruba tři roky před konkurencí. Ten náskok může být dost podstatný, protože umožní svému majiteli získat také rozhodující výhodu při zakládání kosmického průmyslu. To Musk dobře ví, a proto neváhá s budováním svého kosmického impéria, jehož první částí bude:

StarLink – telekomunikační služba sestávající z desítek tisíc družic na nízkých oběžných drahách, které zajistí internetové (a telefonní atd. atd.) spojení pro celý svět bez rozdílu mezi rozvinutými a chudými zeměmi a také bez ohledu na hranice.

Hranice jsou tady dost podstatné, a proto se u nich na chvíli zastavme: SpaceX se v tuto chvíli tváří smířlivě a slibuje, že svou obrovskou telekomunikační síť podřídí vládám jednotlivých národních (či jakých) států – čili že bude respektovat politické hranice pod družicemi a nechá státy rozhodovat, jestli a jak chtějí cenzurovat a řídit komunikaci na svém území. Ale bude to její (firmy SpaceX) svobodné, taktické rozhodnutí. Zrušit toto omezení bude schopna jediným pomyslným stiskem tlačítka. Jistě jí nikdo nebude vyčítat, když v době hurikánu nad Kubou poskytne tomuto území bezplatné svobodné spojení. Nebo v době občanské války (třeba jako teď v Libyi) pokryje celé území státu kvalitním spojením, aby tamním lidem aspoň trochu pomohla. A když v té občanské válce zvítězí darebáci, bude ochotna to svobodné spojení vypnout? A co třeba, když se rozhodne pokrýt svobodným signálem Čínu a obejít její „Velký čínský firewall“? Zkrátka bude mít v ruce ohromnou moc a každý diktátor se bude muset zamýšlet: „Co na to řekne Elon?“

A nemylme se – to není vzdálená budoucnost: První desítky zkušebních družic StarLink už fungují, další se vyrábějí, a jestli letos začne fungovat Muskova superraketa StarShip, budou přibývat po stovkách týdně. S nasazením StarShipu, který unese kolem sta tun při jednom startu, se současně otevře možnost pro:

Kosmický „důlní“ průmysl. Možná se bude dobývat helium-3 na Měsíci, možná zlato a platina z asteroidů – to ještě nevíme. Ale zdá se poměrně pravděpodobné, že Muskovy vícenásobně použitelné superrakety budou u toho a budou zajišťovat konkurenční výhodu tomu, kdo byl první. Potom může následovat:

Kosmická energetika, tedy výroba energie v kosmu, její využívání tamtéž a její doprava na Zemi. V tom je ale háček: Abychom bohatství kosmické energie mohli předávat dolů na Zemi, potřebujeme, aby tam vedly „dráty“. (Odpusťte mi, vy všichni zastánci gigawattových mikrovlnných paprsků, ale tomu nevěřím.) A ty „dráty“ úzce souvisí s pojmem:

Vesmírný výtah, což je projekt předpokládající spustit z geostacionární oběžné dráhy na zemský povrch mohutná pevná lana, po kterých budou nahoru a dolů šplhat náklady a lidé – a také se může přenášet elektrická energie. Ale je tady háček: Zatím nemáme dostatečně pevný materiál pro stavbu takového lana. Na obzoru jsou jako reálná možnost „uhlíkové nanotrubice“ – struktury velmi podobné grafenu – schopné dosáhnout dostatečné pevnosti. Tahle superschopnost Muskovi zatím chybí, a tudíž bych nebyl vůbec překvapen, kdyby se brzy v jeho portfoliu objevila firma zabývající se právě tímto oborem.

Všechno výše naznačené si Elon Musk nepochybně uvědomuje. Je vzděláním fyzik a své konání vždy odvozuje od základních principů tohoto oboru. A v jeho případě nikdy není daleko od myšlenek k promyšleným činům. Ano, projevuje se jako šílený optimista a jeho časové odhady téměř nikdy nevyjdou, ale i po korekci realitou přicházejí skvělé výsledky. Jestliže bude po své trajektorii pokračovat a uskuteční byť jenom zlomek z výše nastíněných možností, snadno se stane nejbohatším a nejmocnějším člověkem. A vybere si, jestli dožije na Marsu, nebo na Zemi.

Autor je nositelem medaile Hermanna Obertha za astronautiku.

Comments